Gaz Ölçüm Cihazı

Ürün kodu: İM-300

 • Gaz ölçüm cihazı, patlayıcı ve yanıcı gazları LEL olarak, oksijen miktarını % olarak, hidrojen sülfür miktarını karbon monoksit miktarını ppm olarak aynı anda ölçebilmelidir.
 • Ölçüm aralıkları yanıcı ve patlayıcı gazlar için 0 – % 100 LEL, Oksijen için %0 – %30, hidrojen sülfür için 0 – 999 ppm ve karbon monoksit için 0 – 999 ppm. Olmalıdır.
 • Ortamdaki gaz miktarları cihazın ekranında sürekli bir şekilde, herhangi bir düğmeye basmadan aynı anda görülebilmelidir.
 • Cihaz tek düğmeye basılarak kapatılıp açılabilmelidir.
 • Cihaz şarj edilebilir bir batarya ile tam dolu iken 10 saat aralıksız çalışabilmelidir.
 • Cihazda her gaz için fabrikasyon olarak ayarlanmış olan 2 ayrı alarm değeri olmalıdır. Gaz miktarındaki artışa bağlı olarak önce 1. alarm daha sonra 2. alarm devreye girmelidir.
 • Alarm sinyali sesli ve ışıklı olarak verilmelidir, aynı zamanda göstergede okunan değer yanıp sönerek sınırı aşan gazın hangisi olduğu anlaşılabilmelidir.
 • Cihaz gövdesi en az 0.9 mm kalınlığında paslanmaz çelik yapılı olmalı ve cihaz ağırlığı 750 gr’ı geçmemelidir.
 • Uzak mesafelerden gaz numunesi çekmek amacı ile şarj edilebilir bataryalı bir adet motorlu numune gaz pompası 3 m. hortumu ile birlikte cihazla beraber verilmelidir.
 • Gaz ölçüm cihazı pompanın içine yerleştirilebilmelidir.
 • Gaz ölçüm cihazının Group I ve Group II patlayıcı ve yanıcı gazlı ortamlarda kullanılabilir özellikte olduğunu gösterir sertifikaları olmalıdır.