Hidrolik Kesme Germe Takımı III

Ürün kodu: AK-136

Alet takımı, trafik kazalarında araç içinde sıkışmış kazazedeleri süratle çıkarmak ve kurtarmak işlerinde kullanılan germe, kesme makası, tek ve çift kademeli 2 adet teleskopik kurtarma silindiri, 1 adet hidrolik güç dağıtım valfi ve 1 adet hidrolik güç ünitesinden gücünü alan hidrolik aletlerdir.

Teknik Özellikler:

 • Germe aleti:
  • Bahis konusu germe aleti, yukarıda bahsi geçen hidrolik güç ünitesinden gücünü alarak açma işlerini yapacaktır. Alet üzerinde, hidrolik sıvının içinden geçtiği kısa hidrolik hortumlar (yaklaşık 0,5 metre) ve uçlarında hızlı bağlantı kaplinleri bulunacaktır. Ayrıca, alete ait bir uluslararası standarta uygunluk belgesi bulunacaktır. Aletle beraber çekme işlerinde kullanılan ve 2 zincir/2 uçtan oluşan zincir seti verilecektir.
  • Teknik değerler:
   • Germe gücü azami çalışma aralığı: enaz 60-230 KN
   • Azami açma mesafesi                   : en az 720 mm
   • Azami çekme gücü                      : en az 45 KN
   • Azami çekme mesafesi                 : en az 620 mm
   • Ağırlık                                           : en fazla 20 kg
  • Alet, çekme işinde kullanılan kancalı zincir takımı ile komple, hidrolik pompaya takılmaya hazır durumda verilecektir
  • Aletin çalıştırılması, kabza üzerinde bulunan bir yıldız anahtarı tek parmak hareketi ile olacaktır.
 • Hidrolik güç ünitesi (Hidrolik pompa):
  • Hidrolik pompa, bir benzin motoru ile tahrik edilecektir.
  • Benzin motorunun gücü enaz 4,5 HP olacaktır.
  • Motorun soğutulması, karterindeki soğutma yağı vasıtası ile olacaktır.
  • Pompa ile benzin motoru, koruyucu bir çerçeve içinde birbirlerine monte edilmiş olarak verilecektir.
  • Pompaya aynı anda 2 adet hidrolik kurtarma aleti bağlanabilecek ve çalıştırabilecektir.
  • Pompadan hidrolik hortum makarasına hidrolik çıkış bağlantıları bulunacaktır.
  • Benzin motorunun çalıştırılması manyetolu olacaktır.
  • Cihaz son derecede sessiz ve titreşimsiz çalışacak ve 5 metredeki gürültü seviyesi 65 desibeli geçmeyecektir.
  • Pompa ile beraber, aletlere hidrolik gücü iletecek, bir çerçeve ile pompaya akuple, her birine bir çift hortum sarılı 2 adet hortum makarası verilecektir.
  • Her bir çift hortumu oluşturan hortumlar, ayrı ayrı renklerden oluşacaktır. İkinci çift hortumu oluşturan diğer iki hortumun renkleri, ilkinden ayrı olacaktır.
  • Hortumların uzunluğu, en az 20 metre olacaktır.
  • Hortumlar, aletlere bağlanabilmeleri için komple hızlı bağlantı kaplinleri ile beraber verilecektir.Ayrıca alet taşıma yatağı verilecek (tool cradle),bu sistem motor çerçevesine monte edilecektir.
  • Hortumların hidrolik pompaya bağlantıları, yine hızlı bağlantı kaplinleri ile olacaktır.
 • Kesme makası:
  • Bahis konusu makas, yukarıda bahsi geçen hidrolik güç ünitesinden gücünü alarak çengel tipi bıçaklarla kesme işlerini yapacaktır. Makas üzerinde, hidrolik sıvının içinden geçtiği kısa hidrolik hortumlar (yaklaşık 0,5 metre) ve uçlarında hızlı bağlantı kaplinleri bulunacaktır. Ayrıca, makas ait bir uluslararası standarta uygunluk belgesi bulunacaktır.
  • Teknik değerler:
   • Uçlarda azami kesme gücü                   : enaz 440 KN
   • Azami ağız açıklığı                               : enaz 225 mm
   • Ağırlık                                                   : en fazla 14.6 kg
   • Makas, komple hidrolik pompaya takılmaya hazır durumda verilecektir.
  • Aletin çalıştırılması, kabza üzerinde bulunan bir yıldız anahtarı tek parmak hareketi ile olacaktır.
  • Makas ile birlikte 1 çift yedek kesme bıçağı verilecektir.
 • Teleskopik kurtarma silindirleri:
  • Bahis konusu silindirler, bir hidrolik güç ünitesinden gücünü alarak açma işlerini yapacaktır. Silindirlerin üzerinde, hidrolik sıvının içinden geçtiği kısa hidrolik hortumlar ve uçlarında hızlı bağlantı kaplinleri bulunacaktır.
  • Teknik değerler:
   • Çift kademeli silindir:
    • Silindir, piston şeklinde olacak ve piston teleskopik olarak açılacaktır.
    • Silindirin piston kısmı, 2 adet iç içe, teleskopik açılabilen pistondan oluşacaktır.
    •  Silindir, piston şeklinde olacak ve piston teleskopik olarak açılacaktır.
    • Silindirin piston kısmı, 2 adet iç içe, teleskopik açılabilen pistondan oluşacaktır.
     • Birinci pistonun azami kaldırma gücü: en az 190 KN
     • İkinci       “           “           “           “ : en az   60 KN
    • Pistonun azami toplam stroku             : en az 570 mm
    • Silindirin uzunluğu:
     • Kapalı halde: en fazla 460 mm
     •  Açık halde   : en az   1030 mm
    • – Ağırlık                                                   : en fazla   17 kg
  • Tek kademeli sıyırma silindiri:
   • Silindir, piston şeklinde olacak ve piston teleskopik olarak açılacaktır.
   • Pistonun azami kaldırma gücü: en az 120 KN
   • Pistonun azami toplam stroku : en az 550 mm
   • Silindirin uzunluğu:
    • Kapalı halde: en fazla 800 mm
    • Açık halde   : en az     1350 mm
   • Ağırlık   : en fazla 21.8 kg
  • Üç kademeli silindir:
   • Silindir, piston şeklinde olacak ve piston teleskopik olarak açılacaktır.
   • Silindirin piston kısmı, 3 adet iç içe, teleskopik açılabilen pistondan oluşacaktır.
   • Silindir, piston şeklinde olacak ve piston teleskopik olarak açılacaktır.
   • Silindirin piston kısmı, 2 adet iç içe, teleskopik açılabilen pistondan oluşacaktır.
    • Birinci pistonun azami kaldırma gücü: en az 240 KN
    • İkinci       “           “           “          “ : en az 120 KN
    • Üçüncü     „             „             „         „ :en az   35 KN
   • Pistonun azami toplam stroku             : en az 820 mm
   • Silindirin uzunluğu:
    • Kapalı halde: en fazla 445 mm
    • Açık halde   : en az   1350 mm
   •  Ağırlık  : en fazla   21.8 kg
   • Her bir silindir ile beraber 1 adet ram desteği verilecektir.
   • Kurtarma silindiri, beraberinde verilecek olan1 adet hidrolik el pompası ile çalışacaktır. El pompasının azami ağırlığı, 9 kg olacaktır. El pompasının  çıkış kaplinlerine 5 metre uzunluğunda hidrolik hortum bağlı olacaktır.
 • Eğitim: Komple takımın teslimi ile beraber, en az 2 günlük eğitim verilecektir.
 • Garanti: Aletlerin, en az 3 yıl garantisi bulunacaktır.