Hidrolik Kesme-Germe Takımı IV

Ürün kodu: AK-137

Alet takımı, trafik kazalarında araç içinde sıkışmış kazazedeleri süratle çıkarmak ve kurtarmak işlerinde kullanılan germe, kesme makası, teleskopik kurtarma silindiri ve hidrolik bir güç ünitesinden gücünü alan hidrolik aletlerdir. İmalatçı firmanın, bu konuda ISO 9001 belgesi bulunacaktır.

 • Teknik Özellikler:
  • Hidrolik güç ünitesi (Hidrolik pompa):
   • Hidrolik pompa, bir benzin motoru ile tahrik edilecektir.
   • Benzin motorunun gücü enaz 3 KW olacaktır.
   • Motorun soğutulması, karterindeki soğutma yağı vasıtası ile olacaktır.
   • Pompa ile benzin motoru, koruyucu bir çerçeve içinde birbirlerine monte edilmiş olarak verilecektir.
   • Pompaya aynı anda 2 adet hidrolik kurtarma aleti bağlanabilecek ve çalıştırabilecektir.
   • Pompadan hidrolik hortum makarasına hidrolik çıkış bağlantıları bulunacaktır.
   • Benzin motorunun çalıştırılması manyetolu olacaktır.
   • Cihaz son derecede sessiz ve titreşimsiz çalışacak ve 5 metredeki gürültü seviyesi 65 desibeli geçmeyecektir.
   • Pompa ile beraber, aletlere hidrolik gücü iletecek, bir çerçeve ile pompaya  akuple, her birine bir çift hortum sarılı 2 adet hortum makarası verilecektir.
   • Her bir çift hortumu oluşturan hortumlar, ayrı ayrı renklerden oluşacaktır. İkinci çift hortumu oluşturan diğer iki hortumun renkleri, ilkinden ayrı olacaktır.
   • Hortumların uzunluğu, en az 20 metre olacaktır.
   • Hortumlar, aletlere bağlanabilmeleri için komple hızlı bağlantı kaplinleri ile beraber verilecektir.
   • Hortumların hidrolik pompaya bağlantıları, yine hızlı bağlantı kaplinleri ile olacaktır.
 • Kesme makası:
 • Bahis konusu makas, yukarıda bahsi geçen hidrolik güç ünitesinden gücünü alarak çengel tipi bıçaklarla kesme işlerini yapacaktır. Makas üzerinde, hidrolik sıvının içinden geçtiği kısa hidrolik hortumlar (yaklaşık 0,5 metre) ve uçlarında hızlı bağlantı kaplinleri bulunacaktır.
  • Teknik değerler:
  • Azami kesme gücü                           : enaz 425 KN
  • Azami ağız açıklığı                            : enaz 225 mm
  • Ağırlık                                           : en fazla 18 kg
  • Makas, komple hidrolik pompaya takılmaya hazır durumda verilecektir.
 • Germe aleti:
  • Bahis konusu germe aleti, yukarıda bahsi geçen hidrolik güç ünitesinden gücünü alarak açma işlerini yapacaktır. Alet üzerinde, hidrolik sıvının içinden geçtiği kısa hidrolik hortumlar (yaklaşık 0,5 metre) ve uçlarında hızlı bağlantı kaplinleri bulunacaktır.
   • Teknik değerler:
   • Azami germe gücü                           : en az 140 KN
   • Azami açma mesafesi                       : en az 675 mm
   • Azami çekme gücü                           : en az 40 KN
   • Ağırlık                                               : en fazla 20 kg
  • Alet, çekme işinde kullanılan kancalı zincir takımı ile komple, hidrolik pompaya takılmaya hazır durumda verilecektir
 • Teleskopik kurtarma silindiri:
  • Bahis konusu silindir, bir hidrolik güç ünitesinden gücünü alarak açma işlerini yapacaktır. Silindir üzerinde, hidrolik sıvının içinden geçtiği kısa hidrolik hortumlar ve uçlarında hızlı bağlantı kaplinleri bulunacaktır.
  • Kurtarma silindiri, beraberinde verilecek olan1 adet hidrolik el pompası ile çalışacaktır. El pompasının çıkış kaplinlerine 5 metre uzunluğunda hidrolik hortum bağlı olacaktır.
   • Teknik değerler:
   • Silindir, piston şeklinde olacak ve piston teleskopik olarak açılacaktır.
   • Silindirin piston kısmı, 2 adet iç içe, teleskopik açılabilen pistonda oluşacaktır.
    • Birinci pistonun azami kaldırma gücü: en az 170 KN
    • İkinci       “           “           “           “ : en az   60 KN
   • Pistonun azami toplam stroku             : en az 500 mm
   • Silindirin kapalı uzunluğu                     : en fazla 550
   • Ağırlık                                                      : en fazla 19 kg
  • Alet, komple, hidrolik pompaya takılmaya hazır durumda verilecektir.
 • Eğitim:

Komple takımın teslimi ile beraber, en az 2 günlük eğitim verilecektir.

 • Garanti:

Aletlerin, en az 5 yıl garantisi bulunacaktır.