Hidrolik Kesme Germe Takımı

Ürün kodu: AK-132

Trafik kazalarında araç içinde sıkışmış kazazedeleri süratle çıkarmak ve kurtarmak işlerinde kullanılan germe, kesme makası, teleskopik kurtarma silindiri ve hidrolik bir güç ünitesinden gücünü alan hidrolik aletlerdir.

 • Teknik Özellikler:
  • Hidrolik güç ünitesi (Hidrolik pompa):
   •  Hidrolik pompa, bir benzin motoru ile tahrik edilecektir.
   • Benzin motorunun gücü enaz 4,5 HP olacaktır.
   • Motorun soğutulması, karterindeki soğutma yağı vasıtası ile olacaktır.
   • Pompa ile benzin motoru, koruyucu bir çerçeve içinde birbirlerine monte edilmiş olarak verilecektir.
   • Pompaya aynı anda 2 adet hidrolik kurtarma aleti bağlanabilecek ve çalıştırabilecektir.
   •  Pompadan hidrolik hortum makarasına hidrolik çıkış bağlantıları bulunacaktır.
   • Benzin motorunun çalıştırılması manyetolu olacaktır.
   • Cihaz son derecede sessiz ve titreşimsiz çalışacak ve 5 metredeki gürültü seviyesi 65 desibeli geçmeyecektir.
   •  Pompa ile beraber, aletlere hidrolik gücü iletecek, bir çerçeve ile pompaya akuple, her birine bir çift hortum sarılı 2 adet hortum makarası verilecektir.
   • Her bir çift hortumu oluşturan hortumlar, ayrı ayrı renklerden oluşacaktır. İkinci çift hortumu oluşturan diğer iki hortumun renkleri, ilkinden ayrı olacaktır.
   • Hortumların uzunluğu, en az 20 metre olacaktır.
   • Hortumlar, aletlere bağlanabilmeleri için komple hızlı bağlantı kaplinleri ile beraber verilecektir.
   • Hortumların hidrolik pompaya bağlantıları, yine hızlı bağlantı kaplinleri ile olacaktır.
 • Kesme makası:
  • Bahis konusu makas, yukarıda bahsi geçen hidrolik güç ünitesinden gücünü alarak çengel tipi bıçaklarla kesme işlerini yapacaktır. Makas üzerinde, hidrolik sıvının içinden geçtiği kısa hidrolik hortumlar (yaklaşık 0,5 metre) ve uçlarında hızlı bağlantı kaplinleri bulunacaktır. Ayrıca, makas ait bir uluslararası standarta uygunluk belgesi bulunacaktır. Aletle beraber, 1 çift kesme bıçağı verilecektir.
 •  Teknik değerler:
  •  Uçlarda azami kesme gücü                   : enaz 440 KN
  • Azami ağız açıklığı                               : enaz 225 mm
  • Ağırlık                                                  : en fazla 15 kg
  • Makas, komple hidrolik pompaya takılmaya hazır durumda verilecektir.
  • Aletin çalıştırılması, kabza üzerinde bir yıldız anahtarı tek parmak hareketi ile olacaktır
 • Germe aleti:
  • Bahis konusu germe aleti, yukarıda bahsi geçen hidrolik güç ünitesinden gücünü alarak açma işlerini yapacaktır. Alet üzerinde, hidrolik sıvının içinden geçtiği kısa hidrolik hortumlar (yaklaşık 0,5 metre) ve uçlarında hızlı bağlantı kaplinleri bulunacaktır. Ayrıca, alete ait bir uluslararası standarta uygunluk belgesi bulunacaktır. Aletle beraber, 1 takım çekme zinciri, 1 çift germe ucu verilecektir.
 •  Teknik değerler:
  • Germe gücü azami çalışma aralığı: enaz 60-230 KN
  • Azami açma mesafesi                   : en az 720 mm
  • Azami çekme gücü                       : en az 45 KN
  • Azami çekme mesafesi                 : en az 620 mm
  • Ağırlık                                           : en fazla 20 kg
  • Alet, çekme işinde kullanılan kancalı zincir takımı ile komple, hidrolik pompaya takılmaya hazır durumda verilecektir
  • Aletin çalıştırılması, kabza üzerinde bir yıldız anahtarı tek parmak hareketi ile olacaktır.
 • Teleskopik kurtarma silindiri:
  • Bahis konusu silindir, bir hidrolik güç ünitesinden gücünü alarak açma işlerini yapacaktır. Silindir üzerinde, hidrolik sıvının içinden geçtiği kısa hidrolik hortumlar ve uçlarında hızlı bağlantı kaplinleri bulunacaktır. Kurtarma silindiri, beraberinde verilecek olan1 adet hidrolik el pompası ile çalışacaktır. El pompasının azami ağırlığı, 9 kg olacaktır. El pompasının çıkış kaplinlerine 5 metre uzunluğunda hidrolik hortum bağlı olacaktır.
 • Teknik değerler:
  • Silindir, piston şeklinde olacak ve piston teleskopik olarak açılacaktır.
  • Silindirin piston kısmı, 2 adet iç içe, teleskopik açılabilen pistonda oluşacaktır.
   •  Birinci pistonun azami kaldırma gücü: en az 190 KN
   • İkinci       “           “           “           “ : en az   60 KN
  •  Pistonun azami toplam stroku             : en az 570 mm
  • Silindirin uzunluğu:
   • Kapalı halde: en fazla 460 mm
   •  Açık halde   : en az   1030 mm
  • Ağırlık  : en fazla   17 kg
  • Alet, komple, hidrolik pompaya takılmaya hazır durumda verilecektir.
 • Eğitim: Komple takımın teslimi ile beraber, en az 2 günlük eğitim verilecektir.
 • Garanti: Aletlerin, en az 3 yıl garantisi bulunacaktır.