İtfaiyeci Elbisesi

Ürün kodu: AK-127

Elbise; yangınla mücadele sırasında yangınla mücadele eden personelin; yangın söndürme çalışmaları esnasında su, alev ve sıcaklığın olumsuz etkilerinden korunması maksadı ile kullanılacaktır.

Genel Özellikler : 

 • Ürün belgelerinin bağımsız akredite laboratuardan alınmış olması gerekir
 • Elbise, ceket ve pantolon olmak üzere 2 (iki) parçadan oluşacaktır.
 • Elbisenin üzerinde yırtık, delik, sökük hataları bulunmayacaktır.
 • Yüklenici elbiselere ait CE belgesini muayeneler esnasında muayene komisyonuna teslim edecektir.

Teknik Özellikler :

 • Genel:
  • Elbise; dış katman, nem bariyeri, ısı bariyeri ve iç astar olmak üzere 4 (dört) katmandan oluşacaktır.
  • Elbise, TS EN 469 standardına veya bu standardın uluslararası karşılığı kabul edilen standartlara göre test edilmiş olacak ve bu husus onaylanmış kuruluşlarca belgelendirilmiş olacaktır.
  • Elbise; TS EN 367 standardına veya bu standardın uluslararası karşılığı kabul edilen standarda göre Aleve Maruz Kalmada Etkilenme- Isı Geçişinin Tayini testine tabi tutulmuş olacaktır. Bu test sonucunda TS EN 469’a veya bu standardın uluslararası karşılığı kabul edilen standartlara göre ısı transfer indisi HTI24 ≥ 13 s veHTI24– HTI12 ≥ 4s ( seviye 2 korumaya sahip) olacaktır.
  • Elbise; EN ISO 6942 standardına göre Işıma yoluyla yayılan ısı kaynaklarına maruz kalındığında -Isı ve yangına karşı koruma testine tabi tutulmuş olacaktır. Elbise bu standarda göre 40 kw/m2’lik ısı akısı yoğunluğunda deneye tabi tutulduğunda TS EN 469’a veya bu standardın uluslararası karşılığı kabul edilen standartlara göre Isı transfer faktör indeksi RHTI24 ≥ 18 s veRHTI24– RHTI12 ≥ 4s ( seviye 2 korumaya sahip) olacaktır.
  • Elbise; TS 257 EN 20811 standardına göre Tekstil Kumaşları-Su Geçirmezlik Tayini Hidrostatik Basınç Deneyi’ne tabi tutulmuş olacaktır. Elbise TS EN 469’a veya bu standardın uluslararası karşılığı kabul edilen standartlara göre 0,98± 0,5 kPa/dak artış hızı kullanılarak deneye tabi tutulduğunda Su nüfuziyet direnci ≥20 kPa ( seviye 2 korumaya sahip) olacaktır. 
  • Elbise; TS EN 31092   standardına göre  Kararlı Şartlarda Isıl Direncin ve Su Buharına Karşı Direncin Ölçülmesi deneyine tabi tutulmuş olacaktır. Elbise bu standarda göre deneye tabi tutulduğunda TS EN 469’a veya bu standardın uluslararası karşılığı kabul edilen standartlara göre elbisenin su buharına karşı direnci > 30 m2 Pa/W olacaktır.

 

 • Elbise Katmanları Teknik özellikleri:
  • Dış Katman :
   • Kumaş%75 meta-aramid, %23 para-aramid, %2 Antistatik elyaf’tan oluşacaktır.
   • Kumaşın metrekare ağırlığı TS 251 standardına veya bu standardın uluslararası karşılığı kabul edilen standarda göre 195 ± 10 gr/m2 olacaktır.
   • Kumaş siyah veya lacivert renkte olacaktır.
   • Kumaşın çekme mukavemeti TS EN ISO 13934-1’e göre çözgü ve atkı yönünde en az 900 N olacaktır.
   • Kumaşın yırtılma mukavemeti TS EN ISO 13937-4’e göre çözgü ve atkı yönünde en az 40 N olacaktır.
   • Kumaş ISO 6330 Metod 2A’ya göre 5 yıkama sonrası boyut değişimi EN 25077’ye göre atkı ve çözgü yönünde en fazla %3 olacaktır.
   • Kumaş TS EN ISO 15025 standardına veya bu standardın uluslar arası karşılığı kabul edilen standarda göre Isı ve Aleve Karşı Koruma, Sınırlandırılmış Alev Sıçraması Tayini testine tabi tutulmuş olacaktır. Bu test sonucunda erimiş parçacıklar bulunmayacak, yan kenarında alev oluşmayacak, delinmeyecek, alevli ve korlu yanma süreleri 2 (iki) saniyenin altında kalacaktır.
  •  Nem bariyeri :
   • Nem bariyeri, %25 meta-aramid, %25 para-aramid, %50 melamin’den oluşan non-woven (dokunmamış) bir kumaşa lamine edilmiş Isı ve Aleve dayanıklı PU(poliüretan) membrandan (film tabakası) oluşacaktır.
   •  Nem bariyerinin metrekare ağırlığı en az 85 g/m2 olacaktır.
  • Isı Bariyeri :
   •  Isı bariyerinin toplam metrekare ağırlığı en az 100 (yüz) g/m2 olacaktır.
   • Isı bariyeri % 100 aramid elyaftan oluşacaktır.
  • İç Astar :
   • Kumaş, % 50±5 (yüzde elli artı eksi beş) aramid, % 50±5 (yüzde elli artı eksi beş) viskoz elyaftan oluşacaktır.
   • İç astar kumaşının metrekare ağırlığı en az 100 (yüz) g/m2 olacaktır.
   • İç astar ve ısı bariyeri kapitone edilmiş olacaktır.
  •  Tekstil Fermuarı :
   •  Tekstil fermuarları ısı ve aleve dayanıklı malzemeden imal edilmiş olacaktır.
  • Fermuar :
   • Fermuar metal diş ve metal kursörlü olacaktır.
   • Fermuarın şerit kısmı aramid malzemeden imal edilmiş olacaktır.
  • Dikiş İplikleri :
   • Dikişlerin yapıldığı iplikler % 100 (yüzde yüz) aramid olacaktır.
  • Yansıtıcı (Reflektif) Şerit :
   • Yansıtıcı şeridin her iki yanında simetrik olarak flüoresan özellikte sarı şeritler yer alacak ve bu şeritlerin orta kısmında geri yansıtmalı özellikte gri şerit bulunacaktır.
   •  Yansıtıcı şerit genişliği toplam 50±5 mm olup, orta kısmındaki geri yansıtmalı şerit genişliği 20±3 mm olacaktır.
 • Elbise Konfeksiyon Özellikleri :
  • Ceket Konfeksiyon Özellikleri:
   • Ceketin ön kısmında en az 60 cm uzunluğunda fermuar olacaktır.
   • Fermuarı örtecek şekilde yaka kısmından etek ucuna kadar tekstil fermuarı bulunan, dış kumaştan yapılmış en az 10 cm genişliğinde pat bulunacaktır.
   • Ceketin önünde sağ ve sol alt kısmında en az 16 cm genişliğinde en az 20 cm yüksekliğinde birer adet iç cep ( yarma cep) olacaktır. Bu cepler üzerinde dış katman kumaşından imal edilmiş, en az 5 cm genişliğinde cep kapağı bulunacaktır. Cep kapaklarında en az 2,5 cm genişliğinde tekstil fermuarı bulunacaktır.
   • Ceketin sol üst tarafında en az 13 cm eninde, en az 15 cm yüksekliğinde körüklü telsiz cebi olacaktır. Körük derinliği en az 4 cm olacaktır. Telsiz cebi üzerinde dış katman kumaşından imal edilmiş,anten çıkışına uygun cep kapağı bulunacaktır. Cep kapağında en az 2,5 cm genişliğinde tekstil fermuarı bulunacaktır.
   • Yaka en az 9 cm yüksekliğinde elbise dış katman kumaşından imal edilecektir. Yaka ön ucunda,yaka genişliğini ayarlayabilmek için ayar mandalı bulunacaktır. Ayar mandalı üzerine en az 5X5 cm ve karşılığına en az 5×11 cm boyutlarında tekstil fermuarı dikilecektir.
   •  Ceketin kollarında (göğüste yer alan reflektif hizasında ),kol ağızlarında, etek, sırt ve göğüste yatay biçimde, ceketin sırt kısmında dikey olarak,sırttaki iki yatay reflektif şeritler arasında kalacak şekilde, yansıtıcı (reflektif) şeritler dikilecektir.
   • Kol ağızlarında bilekleri koruyacak, yakıcı parçaların içeri girmesini engelleyecek şekilde içten aramid kumaştan ribana bulunacaktır. Bu ribana baş parmağa geçecek ve kolun hareketini engellemeyecek şekilde dizayn edilecektir.
  • Pantolonun Konfeksiyon Özellikleri :
   • Pantolonun ön kısmında en az 20 cm uzunluğunda fermuar ve bu fermuarın üzerinde dış katman kumaşından pat bulunacaktır. Bu pat en az 2,5 cm genişliğinde tekstil fermuarı ile kapatılacaktır.
   • Pantolon askısının genişliği en az 3 cm olacak, askı uçlarında kolay kilitlenip açılabilen ayarlanabilir klipsler bulunacaktır.
   •  Pantolonun bele rahat oturmasını sağlamak amacıyla, pantolon belinin sağ ve sol taraflarında bel lastiği bulunacaktır.
   • Pantolonun her iki yanında bel hizasında birer adet cep bulunacaktır.
   • Pantolon paçaları 27 cm.’den dar olmayacaktır.
   • Pantolon paçalarında yatay olarak çepeçevre,dikey olarak paçanın dış yanında ve paça ucundan yukarıya doğru en az 40 cm’lik reflektif şeritler bulunacaktır.
 • ETİKETLEME- İMALATÇI BİLGİSİ
  • Etiketleme bilgiler EN 469 madde 7’ye uygun olarak EN 340’a uygun olarak işaretleme bilgilerini içermelidir.
  • Elbise üzeri bu standarda uygun olarak X,Y,Z koruma seviyeleri işaretlenmiş olacaktır.
  • Her elbise ile birlikte EN 469 madde 8’de belirtilen bilgileri içeren EN 340’a uygun kullanma talimatı verilecektir.