Kimyasal – Biyolojik Numune Alma Kiti

Ürün kodu: İG-320

  • Kite göre köpükten bölmelere sahip taşıma çantalı.
  • 10’dan fazla kimyasal savaş maddesi için kimyasal örneklem malzemesi.
  • Steril biyolojik örneklem için malzeme.
  • 9 kimyasal (sıvı, sürüntü veya katı), 13 biyolojik (sıvı, sürüntü veya katı), 6 radyolojik (sürüntü) ve 3 patlayıcı örnek için gerekli malzeme.
  • Tek kullanımlık kişisel koruyucu malzeme.
  • Her kit ayrı ayrı numaralandırılmıştır.
  • Her kit, ayrı ayrı satın alınarak set tamamlanabilir.
  • Örnek tipine bağlı olarak her test grubu ayrı renklerde üretilmiştir.