Yangın Kontrol Panelleri

Ürün kodu: YAS-112

Algılayıcılardan gelen bilgileri değerlendiren ve ihbarı yönlendiren, sistemlerin beyni sayılabilecek ekipmanlardır.

Kontrol panelleri, bir diğer adı ile YANGIN ALARM PANELLERİ,  günümüzde üç ana başlık altında incelenebilir.

  • KONVANSİYONEL SİSTEMLER
  • ADRESLİ SİSTEMLER

–         Sayısal Adresli Sistemler

–         Analog Adresli Sistemler

–         Kablosuz Merkezi Sistemler

  • HAVA ÖRNEKLEMELİ SİSTEMLER

İlk iki sistem, noktasal tip diye isimlendirebileceğimiz, klasik dedektörler ile teçhiz edilmektedir. Oysa üçüncü Hava Örneklemeli Sistemler, diğerlerinden çok farklı sistemlerdir.

  1. Konvansiyonel Sistemler               :Konvansiyonel yangın alarm panelleri, yangın algılama sistemlerinin en basit olanıdır. Sistem, her zonda bir biri ardına paralel olarak bağlanmış, algılama elemanlarından oluşmaktadır.
  1. Adresli Sistemler                           :Adresli sistemler, mikroişlemci çatılı bir yapıya sahiptir.Günümüzde, yangın ihbar sistemlerinde kullanılan en gelişmiş yapıdır.Her algılama elemanının bir adresi vardır. Panel ile tüm elemanlar arasında, sürekli bir haberleşme mevcuttur. Bu sayede, her algılama elemanının durumu panele sürekli olarak bildirilir.
  1. Hava Örneklemeli Sistemler         :Hava örneklemeli sistemler, algılamanın zor olduğu atriumlarda, geniş ve yüksek hol ve depolarda, çok hassas algılamanın istendiği bilgi işlem odalarında, temiz odalar gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.